Verhaal – Latkes aan de rol

Chanoeka – Verhaal – Alle leeftijden

Het was bijna erev Chanoeka.

Rivka was in de keuken van de sjoel latkes, aardappelpannenkoekjes, aan het bakken voor het grote Chanoekafeest. Iedereen was het er over eens dat Rivka heerlijke mooie en ronde latkes kon bakken.

Plop, plop! Eén voor één liet ze de latkes in de hete olie glijden. Ondertussen zong ze zachtjes:

Lekker en bruin, groot en rond
Ik bak de latkes pond voor pond

Toen de eerste pan latkes klaar was, sprongen tot Rivka’s grote verbazing de latkes zomaar op de grond. Ze rolden door de keuken en zongen:

Lekker en bruin, groot en rond
rollen wij samen over de grond
en JIJ kan ons niet pakken

Rivka pakte een grote schaal en ging achter de latkes aan. De latkes rolden door de gang langs de kamer van de rabbijn die een Chanoekaverhaal aan het schrijven was. Toen de rabbijn ze langs zag rollen riep hij: ‘Stop latkes, stop, we hebben jullie nodig voor ons Chanoekafeest, maar de latkes stopten niet. Ze zongen:

Lekker en bruin, groot en rond
rollen wij samen over de grond
en JIJ kan ons niet pakken

Dus ging de rabbijn achter de latkes aan en Rivka holde weer achter de rabbijn aan.

De latkes rolden verder langs de chazan die Chanoekaliedjes aan het oefenen was. Toen hij zag wat er gebeurde, veranderde zijn wijsje. ‘Stop latkes, stop,’zong hij, ‘we hebben jullie nodig voor ons Chanoekafeest,’ maar de latkes stopten niet. Ze zongen:

Lekker en bruin, groot en rond
rollen wij samen over de grond
en JIJ kan ons niet pakken

Dus ging de chazan achter de latkes aan en de rabbijn liep achter de chazan aan en Rivka weer achter de rabbijn.

De latkes rolden verder langs de bima, waar de sjamasj juist bezig was de kaarsen in de Chanoekia te zetten. Toen hij de latkes zag, riep hij meteen: ‘Stop latkes, stop, we hebben jullie nodig voor ons Chanoekafeest,’ maar de latkes stopten niet. Ze zongen:

Lekker en bruin, groot en rond
rollen wij samen over de grond
en JIJ kan ons niet pakken

Dus ging de sjamasj achter de latkes aan en de chazan holde achter de sjamasj aan en de rabbijn achter de chazan en Rivka weer achter de rabbijn.

Steeds verder rolden de latkes langs kita beet waar de kinderen met juf Lea Chanoeka slingers aan het maken waren. Toen zij de latkes zagen, riepen de kinderen in koor: ‘Stop latkes, stop, we hebben jullie nodig voor ons Chanoekafeest,’ maar de latkes stopten niet. Ze zongen:

Lekker en bruin, groot en rond
rollen wij samen over de grond
en JULLIE kunnen ons niet pakken

Dus ging de hele klas met juf Lea achter de latkes aan en daarachter liepen de sjamasj, de chazan, de rabbijn en Rivka met haar grote schaal.

En weer rolden de latkes door. Ze waren bijna bij de uitgang. Daar was Avi net klaar met het zemen van het grote raam waar de altijd de grote chanoekia voor stond. Naast hem stond nog een grote emmer water. De latkes die nog extra warm geworden waren van het rollen en hollen doken één, twee, drie de emmer in! ‘Stop, stop’, riepen Avi, de kinderen, juf Lea, de sjamasj, de chazan, de rabbijn en Rivka allemaal tegelijk. ‘Zo worden jullie nat en kan niemand jullie meer eten.’ Maar de latkes hadden tot nu toe niet geluisterd en luisterden nu ook niet. En net op het moment dat ze in de emmer sprongen, gebeurde er een wonder, een Chanoeka wonder! Voor ieders ogen veranderde het vuile sop in heerlijke, verse appelmoes, het beste bad voor lekkere, bruine grote, ronde latkes.

Rivka was stomverbaasd. Eén voor één viste ze de latkes uit de emmer appelmoes en legde ze op haar schaal. Het waren er precies genoeg voor de rabbijn, de chazan, de sjamasj, juf Lea, de kinderen, Avi en Rivka zelf en ze smaakten héééérlijk.

En dat is precies wat er met grote mooie ronde bruine latkes moet gebeuren

Vrij naar “de lotgevallen van een pannenkoek”.