Visie en doelstellingen

Grondslag en kerndoelen

Rimon heeft in samenwerking met alle hoofden van het Talmoed Tora onderwijs en bestuursleden met onderwijs in hun portefeuille een vernieuwde doelstelling beschreven in de vorm van een grondslag en aansluitende kerndoelen. Met de grondslag geven we als Talmoed Tora van alle Liberaal Joodse Gemeentes aan waar we voor staan. Met de kerndoelen beschrijven we wat de leerlingen in ieder geval willen meegeven.
Het doel van de grondslag en kerndoelen is om een gemeenschappelijk kader te creëren dat als leidraad kan worden gebruikt voor het onderwijs in de eigen gemeente. De grondslag en kerndoelen geven richting aan concrete lesdoelen. Elke gemeente zal op hun eigen manier (afhankelijk van aantal lessen, leerkrachten en leerlingen) zoveel mogelijk gaan werken langs deze lijnen.

Grondslag

Op Talmoed Tora streven we ernaar om leerlingen t/m hun Bar/Bat mitswa vanuit een Liberaal Joods gedachtegoed een positieve Joodse identiteit te laten ontwikkelen.
Voor het definiëren van Joodse identiteit hanteren wij de schijf van vijf van Ido Abram. Binnen deze visie bestaat Joodse identiteit uit:
1. De Joodse religie, cultuur en traditie (afgekort tot de Joodse cultuur).
2. Israël, zionsverlangen en zionisme (afgekort tot Israël).
3. De Sjoa en antisemitisme, vervolging en overleving (afgekort tot de Sjoa en antisemitisme).
4. Iemands persoonlijke levensgeschiedenis (afgekort tot de persoonlijke levensgeschiedenis).
5. De Nederlandse cultuur en omgeving (afgekort tot de Nederlandse cultuur). Of de omringende cultuur (culturen) en omgeving.

Het de taak van Talmoed Tora om een leeromgeving te creëren waarin:
– Elke leerling zich welkom voelt.
– Kennis, vaardigheden en ervaringen worden aangeboden.
– Een brug wordt geslagen met het verdere Joodse leven van de leerlingen.
– Een nauwe samenwerking plaatsvindt tussen ouders, gemeente, leerkracht en leerling.

Kerndoelen

1. De leerlingen leren vanuit een Liberaal Joods gedachtegoed over de Joodse cultuur, religie en traditie, waarin de Tora een centrale rol speelt.
2. De leerlingen leren hoe de dienst is opgebouwd en hoe ze hier actief aan kunnen deelnemen. Ze weten daarbij gebruikt te maken van de Sidoer of ander gebedenboek.
3. De leerlingen leren reflecteren op hun eigen Joodse identiteit en die van andere Joden.
4. De leerlingen leren over andere Joodse stromingen. Daarnaast worden zij zich bewust van het (niet) Joodse leven buiten de muren van de gemeentes, zoals thuis, op school en sociale omgeving.
5. De leerlingen leren over de ontstaansgeschiedenis van het moderne Israël, het zionisme en de verhouding tussen Israël en het Joodse volk. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen hier een eigen visie op.
6. De leerlingen leren omgaan met de gevolgen van de Sjoa en antisemitisme en over de invloed die dat kan hebben op hun Joodse leven.
7. De leerlingen leren over hun verantwoordelijkheid met betrekking tot Tikoen Olam.