Meer games

WRTS

rimon.wrts.nl
Oefenen kernwoorden en extra woorden
uit ‘Hoi ik lees Ivriet’ deel 1 en 2

Review Gamezone

Woordenkennis 1
Woordenkennis Ivriet. Gebaseerd op woorden van ‘Hoi ik lees Ivriet’ deel I
leeftijd 7-9 jaar

Herken Je De Letters?
Letter herkenning voor kita bet, gebaseerd op Kadimawoorden
leeftijd: 6-8 jaar

Toe Bisjwat
Vragen over Toe Bisjwat
leeftijd: alle

Joodse Geschiedenis 1
Vragen bij ‘Inleiding in de Joodse geschiedenis’ hoofdstuk 1
leeftijd: vanaf 10 jaar

Wie Doet Wat In Sjoel?
Vragen over personen in sjoel bij ‘De synagoge, het huis van het Joodse volk’ hoodfdstuk. 7
leeftijd: vanaf 9 jaar

Sjoel En Tora Weetjes
Vragen over de synagoge en Tora bij
‘De synagoge, het huis van het Joodse volk’ hoofdstukken. 3,4,5
leeftijd: vanaf 9 jaar

Beresjiet
Preview Quesitons
Vragen over Beresjiet, 1ste boek vd Tora.
Als afsluiting bij Beresjiet uit werkboek ‘Sidra van de Week’.
leeftijd: 6-8 jaar

Oswego

Chanoekaquiz
Raadsels
Wat bij wat feestdagen
Beresjiet in het begin
Wie bij wat in Beresjiet
Wie bij wie in Beresjiet
Beresjiet Joseef
Sjoelwoorden
Sjoelraadsels
Mitswot
Melachiem
Chagiem vieren
Eten met de feestdagen