Doelstellingen

Doelstelling van het liberaal joods onderwijs

Leren is belangrijk in de joodse traditie. Als het goed is beginnen onze kinderen al jong met leren en gaan ze daar de rest van hun leven mee door.

Wij willen dat onze kinderen een positieve, zelfbewuste joodse identiteit ontwikkelen. Zonder leren, zonder kennis van het jodendom en overdracht van traditie, is dat niet mogelijk.

Joods-zijn is niet een gebruiksartikel voor de Sjabbat. Het hoort bij je, is een deel van jezelf en je draagt het op de een of andere manier altijd bij je. Je bènt het. Dat betekent dat het effect van het onderwijs groter wordt naarmate de kinderen thuis (en in de gemeente) meer zien en beleven van wat ze op les en in sjoel hebben geleerd.

Het samen leren,samen doen, samen beleven is van grote waarde.

Het onderwijs moet een zodanige basis leggen dat het kind (later) een joods leven kan opbouwen in eigen huis, de sjoeldiensten kan volgen en begrijpen, dat het zich betrokken voelt bij en in de eigen Kehila en zich deel voelt uitmaken van Klal Jisraëel.

Het onderwijs wil een sfeer scheppen, waarin kinderen met plezier, samen met andere joodse kinderen, leren, spelen, zingen, chagiem vieren, een mitswa doen, ‘leven’, en zo ervaren ‘hoe fijn het is om joods te zijn’.